Thank you for your booking. Your transaction has been completed, and a confirmation for your payment has been emailed to you.

You may log into your account at www.paypal.com to view details of this transaction.

Hvala za vašo rezervacijo. Transakciija je bila zaključena in potrdilo o plačilu poslano na vaš email naslov.

Lahko se vpišete na svoj račun na www.paypal.com za ogled podatkov o transakciji.